סאטיבה רמה גבוהה גידול בוטיק פרחים יפים ומאובקנים מתחייב על כל פירור 👌

סאטיבה רמה גבוהה גידול בוטיק פרחים יפים ומאובקנים מתחייב על כל פירור 👌
3-300
5-450
10-800
איסוף פתח תקווה ויש משלוחים טיל 🛵🚀 @aladinbaba420