1-100
5-450
10-900
20-1700

איסוף חולון משלוחים לכל המרכז

יש גם חשיש חמסה רך רך