אייס אבקנים רמה גבוהה סטלה חזקה לא לילדים טעים ומדביק 👌

אייס אבקנים רמה גבוהה סטלה חזקה לא לילדים טעים ומדביק 👌
3-250
5-350
10-600
איסוף פתח תקווה ויש משלוחים טיל 🛵🚀 @aladinbaba420